ປຶກສາເລື່ອງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ

0
123

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ພະແນກປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້

ສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ຕ້ອງການປຶກສາເລື່ອງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ

ໂທສາຍດ່ວນ 1513

  1. ຢາກຮູ້ວ່າສິນຄ້າທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານເປັນແນວໃດ
  2. ເຫຼັກເສັ້ນບໍ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້
  3. ສິນຄ້າບໍ່ເຕັມຕາມກິໂລຈໍານວນເງິນທີ່ຈ່າຍໄປ
  4. ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼື ນໍ້າປະປາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທໍາ
  5. ນໍ້າມັນບໍ່ເຕັມບໍລິມາດ ຫຼື ຕາມຈໍານວນເງິນທີ່ຈ່າຍໄປ
  6. ຫຼື ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ

 

ເບີໂທຫ້ອງການ 021 732371  ແຟກ 021 372331

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here